B.L.A.C.K.

 

De B.L.A.C.K. filosofie vormt de basis van onze trainingen. Het zijn de 5-pijlers waarop de trainingen worden gebouwd.


B. Behaviour

Wat is gedrag? Gedrag bestaat uit alle bewuste en onbewuste handelingen die een mens doet. Wat zijn de effecten van mijn gedrag op andere? Hoe reageren anderen op mijn gedrag? Hoe herken ik mijn gedrag in verschillende situaties en hoe kan ik daar mee omgaan?

 

L. Learning

Het lerend vermogen van het individu, het team en de organisatie. Op welke manier(en) leer  ik het beste van mijzelf, het team en de organisatie? En hoe kan ik dit effectief toepassen?  Hoe ga ik, het team of de organisatie om met veranderingen?

A. Assertive

Hoe ga ik om met mijn behoeftes en gedachtes? Hoe ga ik om met andere mensen? Hoe ga ik om met belangen van mijzelf, het team en de organisatie?

 

C. Communication

Communicatie is de uitwisseling van gedachten, gevoelens, informatie en ideeën tussen mensen. Communiceren gebeurt niet alleen verbaal, maar ook door middel van lichaamstaal. Hoe verloopt de communicatie binnen de diverse lagen van de organisatie? Hoe kan ik effectief communiceren?

 

K. Knowledge

Kennis is de middelen die iemand, het team of de organisatie moet hebben en beheersen om een bepaalde taak te kunnen verrichten. Wat is de kennisbehoefte? Hoe vergaart men deze kennis? Hoe pas ik deze kennis toe? Hoe ga ik om met de kennis die ik heb?


B.L.A.C.K geeft inzicht in het individu, het team en de organisatie waarbij bewustwording centraal staat. Hiermee wordt op een effectieve wijze gewerkt aan het behalen van gemeenschappelijke doelen.